Verenigingen voor Verkeersveiligheid

Verenigingen voor Verkeersveiligheid is een projectwerking van het Netwerk Duurzame Mobiliteit. VVV wil het Vlaamse verenigingsleven inspireren en activeren om ook binnen hun specifieke werking aandacht te hebben voor veilig en duurzaam verkeer. Zo draagt het project als sinds 2010 op een bijzondere manier bij aan verkeerseducatie en -sensibilisering in Vlaanderen. Verenigingen voor Verkeersveiligheid ondersteunt verenigingen-partners en verliest hun eigenheid, wensen en ritme daarbij nooit uit het oog. Maatwerk dus.

In 2016 werd de steun van de Vlaamse overheid aan het project stopgezet. Tijd om te herbronnen en... voor een terugblik.

Wat drijft Verenigingen voor Verkeersveiligheid?

Het Vlaamse verenigingsleven heeft méér dan potentieel... Ruim de helft van de volwassen Vlamingen is lid van minstens één vereniging. De grote diversiteit aan verenigingen laat ook toe een heel breed doelpubliek te bereiken: van jong tot oud, van speels tot sportief, van middenklasse tot kansengroep, van stadsmus tot plattelandsbewoner, van gebruiker van de wagen tot fervent fietser, … Op die manier vult VVV het uitgebreide educatieve en sensibiliserende werk dat in het onderwijs en door rijscholen al gebeurt flink aan.

Verenigingen voor Verkeersveiligheid gelooft sterk in de kracht van verenigingen om mensen te betrekken. Het gedrag van elk van ons wordt sterk mee bepaald door onze sociale omgeving. Dat zijn onze familie, vrienden, collega’s of klasgenoten, maar zeker ook de vereniging waar we ons vrijwillig voor engageren. Het lidmaatschap bij een vereniging is een vrije keuze en zorgt voor een verhoogde betrokkenheid. Verenigingen zullen onze beeldvorming dus mee bepalen en kunnen zelfs aanzetten tot gedragsverandering.

Heel wat organisaties willen mee verantwoordelijkheid opnemen voor veiliger en duurzamer verkeer en hun maatschappelijke rol actiever opnemen. Daarbij denken zij niet meer alleen aan risico’s tijdens het beoefenen van activiteiten voor hun leden. Ze denken ook na over de impact op de samenleving door alle verkeer dat zij genereren. Hoe verplaatsen de leden zich? Kan dat beter, veiliger, anders?

Wat is de VVV-aanpak?

Verenigingen voor Verkeersveiligheid werkt altijd in partnerschap met één of meerdere organisaties uit het middenveld. Uit dat partnerschap groeit steeds een project op maat van de partner, haar regionale en lokale afdelingen/clubs en haar leden. Een traditionele projectaanpak is bedoeld om te komen tot een efficiënte en effectieve projectwerking. Ook deze VVV-projectaanpak streeft dat natuurlijk na. We willen dat onze inspanningen impact hebben. Traditioneel heeft zo’n aanpak vier fasen: opstart, planning, uitvoeren en afsluiten. Die fasen zijn ook in de VVV-aanpak terug te vinden. Toch spreken we met VVV heel nadrukkelijk over een ‘procesmatige’ projectaanpak. We stellen onze partner – de middenveldorganisatie of vereniging – centraal en stemmen onze aanpak daar op af. Onze expertise, knowhow en middelen staan dus ten dienste van de partner om met gericht maatwerk het uiteindelijke resultaat te versterken.

VVV streeft bovendien naar een integrale benadering van de thematiek omdat het de meeste garantie biedt op het effectief aanzetten tot gedragsverandering én het verankeren van de thematiek in de werking van de vereniging. In samenspraak met Ouders van Verongelukte Kinderen vzw kunnen verenigingen/organisaties die op deze manier aan de slag gaan na de samenwerking gewaardeerd worden met het SAVE-label. SAVE staat daarbij voor ‘Samen Actief voor een VEilig verkeer’ of voor de VVV-aanpak op vier sporen:

  • Schakel de communicatiekanalen in om de kennis rond verkeersveiligheid te vergroten
  • Aan de slag om zelf het voortouw te nemen in een verkeersveilige werking
  • Voorzie de toegankelijke mogelijkheden om verkeersveilig de weg op te gaan…
  • En zet jouw leden mee in beweging voor een veilig verkeer!

En onze historiek?

De werking van Verenigingen voor Verkeersveiligheid vond haar fundamenten in 2009 met het onderzoek Verenigingen voor Verkeersveiligheid door Komimo (Koepel voor Milieu en Mobiliteit) en de ‘Verenigde Verenigingen’ (spreekbuis voor het Vlaamse middenveld). Daarbij kwam de nood aan ondersteuning en stimulansen zo uitdrukkelijk naar voor dat beide organisaties de krachten bundelden om een projectwerking met een zelfde naam op te starten. In 2010 kon Verenigingen voor Verkeersveiligheid zich met een actief communicatiebeleid, netwerken en tal van initiatieven ter inspiratie en activering van het middenveld binnen de doelgroep opwerpen als dé partner om te werken aan veilig verkeer. De werking initieerde met vernieuwende pilootprojecten een aantoonbare dynamiek die ook de Vlaamse overheid de voorbije jaren kon overtuigen. Verenigingen voor Verkeersveiligheid werd in 2012 een projectwerking van het Netwerk Duurzame Mobiliteit.