Veilige fiets- en wandeltochten bij Gezinssportfederatie

De Gezinssportfederatie vzw vroeg Verenigingen voor Verkeersveiligheid in 2013 om van verkeersveiligheid een onderdeel te maken van de kwalitatieve werking (bij de koepel en 400 lokale afdelingen). De focus werd gelegd op fiets- en wandelevenementen op de openbare weg. Lokale afdelingen van GSF hebben immers heel wat sportieve activiteiten op de openbare weg.
Het doel 

GSF wil daarom in de eerste plaats een uitgesproken preventieve rol opnemen binnen haar activiteiten, op lokaal- en koepelniveau. Voor de eigen activiteiten wil GSF een voorbeeldrol opnemen, voor de lokale activiteiten wil zij een gericht ondersteuningsaanbod uitbouwen voor de organisatoren binnen haar afdelingen.

De doelgroep 
  1. Clubbestuurders en lokale organisatoren van wandel- en fietstochten en joggings.
  2. Vrijwilligers binnen de GSF-koepelwerking (ingezet op kampen, activiteiten en evenementen)
  3. Deelnemers aan de GSF-activiteiten
Het opzet 

GSF heeft een uitgebreide werking, ook met heel wat sportieve activiteiten op de openbare weg. Een aanzienlijk aandeel van die activiteiten zijn de fiets- en wandelevenementen. Genieten staat natuurlijk voorop, maar ook de veiligheid van de deelnemers is uiteraard een uitgesproken bezorgdheid. GSF wil daarom in de eerste plaats een uitgesproken preventieve rol opnemen binnen haar activiteiten, op lokaal- en koepelniveau. Voor de eigen activiteiten wil GSF een voorbeeldrol opnemen, voor de lokale activiteiten wil zij een gericht ondersteuningsaanbod uitbouwen voor de organisatoren binnen haar afdelingen.

GSF ziet daarnaast een uitgesproken maatschappelijk engagement om mee werk te maken van veiliger verkeer en haar leden ook te sensibiliseren over het eigen verkeersgedrag. GSF richt haar activiteiten vooral naar (jonge) gezinnen en ziet dan ook kans om binnen haar werken impulsen te geven aan de dialoog tussen ouder en kind over verkeersveiligheid… GSF zoekt daarbij een speelse invalshoek, gelinkt aan haar activiteiten op koepel- en lokaal niveau.

De aanpak 

GSF maakt de inspanningen voor verkeersveiligheid zichtbaar binnen de kwalitatieve werking. Een eenduidig en herkenbare look van deze GSF-inspanningen zorgt voor een verhoogde betrokkenheid en biedt bovendien kansen voor een aantrekkelijke verpakking. Dat beeld laat toe om de specifieke aandacht voor en globale aanpak van verkeersveiligheid binnen de brede waaier aan bestaande GSF-communicatiedragers te benadrukken. Het vrolijke duo kangoeroes mama Mie en kleine Mo zettten zich schrap voor een verkeersveilige GSF-werking. Het beeld staat voor de ‘sprong voorwaarts’, de kangoeroe als dynamisch dier in een blijvende beweging. Het olijke duo verbeeldt ook ‘geborgen veiligheid’, de beschermende buidel neemt het kleintje mee. Het gezin staat centraal in de werking van GSF en ook ‘ouder en kind’ herkennen we in het beeld. Maar misschien staat de grote kangoeroe ook voor de werking van de federatie of voor de verantwoordelijke positie van de moni op het zomerkamp? In een buidel ben je veilig op weg!

'Veilig op weg' ondersteunt de organisatoren (of het clubbestuur) met specifieke info en aanbevelingen om het evenement verkeersveilig uit te bouwen. Een folder en heel wat aanvullingen op de gelinkte webpagina’s volgen de logische chronologische opbouw naar het eigenlijke evenement. De kangoeroe neemt deze drie stappen en geeft telkens ‘tips en tricks’ om hieraan te werken. Alle clubs die een fiets- of wandelevenement registreren worden actief doorverwezen naar het project ‘Veilig op weg’ om bij de organisatie ook aandacht te geven aan verkeersveiligheid. Zij ontvangen een folder waar de belangrijkste aandachtspunten al op aangegeven zijn.

GSF wil ook haar maatschappelijke rol opnemen en eveneens de deelnemers aan fiets- en wandelevenementen mee nemen in het verkeersveiligheidsverhaal. GSF profileert haar werking (en dus ook  de fiets- en wandelevenementen) vooral naar gezinnen. Dat biedt de mooie kans om een dialoog rond verkeersveiligheid tussen kind en ouder/begeleider te stimuleren. Gezien de context van de vrijetijdsbeleving en de ontspanning tijdens de wandeling of fietstocht ontwikkelt VVV een laagdrempelig spelelement voor de GSF-activiteiten. Dat spel, bedoeld voor de deelnemende kinderen in wisselwerking met hun ouders/begeleiders, is erg eenvoudig en hapklaar op te nemen door de organiserende club.

GSF vormt bovendien haar vrijwillige begeleiders van een groep fietsers of wandelaars tijdens activiteiten/kampen/... GSF werkt met een kampmap voor begeleiders van haar zomer- en winterkampen. VVV neemt een hoofdstuk verkeersveiligheid op in deze map.

Het resultaat 

Het globale project ‘Veilig op weg’ werd op de Wintersportbeurs 2014 gelanceerd in aanwezigheid van heel wat leden en vertegenwoordigers van lokale afdelingen. Op dat zelfde publieksmoment gaf VVV bovendien een vormingsmoment over verkeersveiligheid voor jonge monitoren van zomer- en winterkampen.

'Veilig op weg' past helemaal in ons opzet om de kwaliteit van onze werking blijvend te verbeteren.
Freddy De Nert,
voorzitter GSF