Sport & Verkeer, gids voor sporter en sportclub

In 2012 lanceerden de Vlaamse Sportfederatie vzw en Verenigingen voor Verkeersveiligheid de verkeersgids voor sporters in clubverband: www.sportenverkeer.be. De website informeert en inspireert wie alleen of in groep sport op de openbare weg en de sportclubbestuurder. Via verschillende acties promoten VVV en verschillende sportfederaties het project naar hun clubs en sporters.
Sport & Verkeer

Groepen fietsers of wandelaars veroorzaken ook wel eens wrevel en onbegrip bij andere weggebruikers. Af en toe duiken zelfs termen als ‘wielerterroristen’ op, al dan niet terecht. Correct gedrag en een hoffelijke houding zijn essentieel om ook het sporten op de weg voor iedereen fijn te houden. De georganiseerde Vlaamse sportsector hoopt met het project Sport & Verkeer ook een breed maatschappelijk signaal te geven dat het vermijden van verkeersslachtoffers en hoffelijkheid een inspanning van elk van ons vraagt.

Sinds de opstart in 2012 zetten enkele sportfederaties elk jaar in samenwerking met VVV een promotieactie op om de website naar hun clubs en leden bekend te maken. In 2015 had de site ruim 5.500 bezoekers.

Het doel 

De Vlaamse Sportfederatie vzw vroeg Verenigingen voor Verkeersveiligheid om samen het thema verkeersveiligheid op te nemen binnen de gerichte ondersteuning van de sector. VSF nodigde even later haar leden sportfederaties uit op een rondetafelgesprek om er samen met haar nieuwe partner te polsen naar de dagelijkse realiteit. Daaruit bleek dat er vooral nood is aan een up-to-date informatieaanbod op maat. De vraag leefde ook sterk naar een globaal kader van verkeersveilige aanbevelingen en inspiratie voor hun sportclubs en de individuele sporters. De aanwezige sportfederaties gaven bovendien aan dat  een website volgens hen daartoe het aangewezen kanaal kon zijn. Een webstek kan op een efficiënte manier alle verkeersveilige info ontsluiten naar het sportveld.

De doelgroep 

De website richt zich in het bijzonder op drie doelgroepen: de individuele sporter die zijn sport alleen of in groep uitoefent op de openbare weg, de sporter die regelmatig de verplaatsing tussen thuis en de club maakt en de sportclubbestuurder. Sport & Verkeer biedt daartoe aan de bezoeker een ‘pad’ om tot de gewenste info te komen.

De aanpak 

Sport & Verkeer schetst een volledig verhaal in een toegankelijk taalgebruik. Via eenvoudige infofiches zijn er regels te vinden voor wie individueel of in groep sport, aangevuld met handige tips of nuttige links. De sporter en de clubbestuurder kan er ook terecht met verzekeringstechnische vragen en krijgt er verder aanwijzingen wanneer zij toch met een verkeersongeval geconfronteerd zouden worden. Sport & Verkeer kiest ook de kaart van het duurzame verplaatsingsgedrag en promoot het ‘S.T.O.P-principe’. De clubverantwoordelijken kunnen op de website terecht om zich door goede voorbeelden, bestaande campagnes of gespecialiseerde organisaties te laten inspireren om verkeersveiligheid ook op te nemen in de dagelijkse werking van hun vereniging. De sportfederaties engageren zich om de website met informatie, aanbevelingen en inspiratie tot bij de sportclubs en sporters te brengen.

Het partnerschap 

Een partnerschap met: de Vlaamse sportfederatie en heel wat sportfederaties met een werking op de openbare weg.

Met de steun van: de Vlaamse overheid.

Het resultaat 

Sporters blijven de weg vinden naar www.sportenverkeer.be, het portaal voor verkeersveilig sporten in Vlaanderen. Gerichte acties slaan jaarlijks gretig aan bij die federaties die ook heel wat activiteiten op de openbare weg ontplooien. Zij zijn zich bewust van hun kwetsbaarheid én verantwoordelijkheid.

De Vlaamse sportfederaties en hun koepel Vlaamse Sportfederatie vzw zijn zich maar al te zeer bewust van de kwetsbaarheid van hun sportende leden en willen zich maximaal inzetten om slachtoffers van het verkeer zoveel mogelijk te voorkomen.
Filip Muyters,
Vlaams minister voor sport (2012)