Miniemen Wielerbond Vlaanderen 'Veilig in het verkeer'

Na het warme onthaal van het pakket voor de aspiranten van de jeugdopleidingscentra besloot de Wielerbond Vlaanderen samen met VVV om ook de jongere leeftijdsgroep mee in het verkeersveiligheidsverhaal te betrekken. Miniemen (8 – 11 jarigen) oefenen in een beschermde omgeving vooral op (sportieve) fietsvaardigheid.
Miniemen

Het pakket bestaat uit een aantal grote pancartes die de lesgever toelaten ze in een buitenomgeving aan de groep voor te stellen en te bespreken. De lesgever toont een visuele voorstelling van een verkeerssituatie uit de dagelijkse praktijk en stelt enkele richtvragen om de situatie goed te interpreteren.

fietsbel

Hoewel de fietsbel wettelijk verplicht is op elke fiets in het verkeer is dat alles behalve een evidentie bij de sportieve fietsers en hun racefiets. Het argument van de veiligheid weegt daarbij blijkbaar al te vaak niet op tegen die van de esthetiek of de vermeende invloed op de sportieve prestatie. Na drie jaar van samenwerking is het nochtans ook voor de Wielerbond Vlaanderen een evidentie dat de fietsbel wel degelijk ook op de koersfiets zijn plaats moet hebben.

Meer nog, in samenloop met het educatieve pakket voor miniemen werd een actie uitgevouwen om de leden van de federatie van jongs af aan ‘warm’ te maken voor de fietsbel. De bel werd op een speelse manier opgenomen in de fietsvaardigheidsspelletjes maar elke miniem die aan een opleiding start krijgt sinds 2014 een gratis fietsbel. In 2014 werden zo 1.000 stuks aangekocht en verdeeld, voor 2015 werd een gelijkaardig aantal aangekocht… Een indirecte verwezenlijking waar Verenigingen voor Verkeersveiligheid erg trots op is. Het onderstreept nog maar eens de structurele doorwerking van projectmatige samenwerkingen.

Het doel 

Drie doelstellingen werden bij de uitwerking van het pakket voor miniemen vooropgesteld:

  • aantrekkelijk en laagdrempelig bespreken en interpreteren van een aantal (moeilijke) verkeerssituaties uit de eigen dagelijkse fietsrealiteit.
  • aantrekkelijk en laagdrempelig bespreken van de regels en bijhorende vaardigheden om verkeerssituaties uit de eigen dagelijkse fietsrealiteit veilig te benaderen.
  • aantrekkelijk en laagdrempelig inoefenen in een beschermde omgeving van de vaardigheden om verkeerssituaties uit de eigen dagelijkse fietsrealiteit veilig te benaderen.
De doelgroep 

Miniemen (8 - 11 jarigen)

De aanpak 

Het pakket bestaat uit een aantal grote pancartes die de lesgever toelaten ze in een buitenomgeving aan de groep voor te stellen en te bespreken. De lesgever toont een visuele voorstelling van een verkeerssituatie uit de dagelijkse praktijk en stelt enkele richtvragen om de situatie goed te interpreteren.

  • Voorzijde pancarte: visuele voorstelling verkeerssituatie
  • Achterzijde pancarte: inhoudelijke checklist ter ondersteuning van de lesgever

De lesgever koppelt de specifieke verkeerssituatie aan een concrete verkeersoefening. De sportieve fietsvaardigheden worden gecombineerd binnen de context van een verkeerssituatie. Zo wordt een combinatie van fietsvaardigheden ook een oefening in verkeersvaardigheden.

Het partnerschap 

Een samenwerking van: Wielerbond Vlaanderen en Verenigingen voor Verkeersveiligheid

Met de steun van: de Vlaamse overheid, Sport Vlaanderen en de Vlaamse Wielerschool

Het resultaat 

Op twee lanceringsmomenten werden de educatieve pakketen ‘Veilig in het verkeer voor miniemen’ verspreid naar de 30 opleidingscentra voor miniemen van de Wielerbond Vlaanderen. Op beide momenten kregen bovendien samen zowat 100 lesgevers een vorming om met het pakket aan de slag te gaan. Na het pakket voor aspiranten wordt ook de opleidingsmodule voor miniemen als verplichting opgenomen in het programma voor de jeugdopleiding. Zo worden vele honderden jonge wielrenners jaarlijks op een aantrekkelijke manier opgeleid om veilig en hoffelijk te trainen in het verkeer.

Hier wordt met grote goesting aan Vlaanderen getoond dat er niet wordt beknibbeld op inspanningen om van de wielersport een sport te maken met oog voor de andere weggebruikers op de weg.
Katrijn,
VVV