Jaarthema 'Veilig op stap' bij Vlaamse Wandelfederatie vzw

In 2012 werd een proces met de Vlaamse Wandelsportfederatie vzw (nu Wandelsport Vlaanderen) opgestart die in 2013 resulteerde in het jaarthema ‘Veilig op stap’. De VWF-clubs werden uitgedaagd om een ‘verkeersveilige viersterrenclub’ te worden. De vier sterren staan voor vier deelthema’s en evenveel inspanningen. Verenigingen voor Verkeersveiligheid en VWF boden de clubs een jaar lang alle ondersteuning om die uitdaging ook waar te maken.
Veilig op stap

De campagne werd naar de lokale clubs en wandelaars gelanceerd als een 3-voudig engagement:

  • VWF vzw engageert zich om jouw wandelclub op maat en heel concreet te ondersteunen. Vier thema’s krijgen een erg praktische invulling om ook van jouw vereniging een echte ‘viersterren-club’ te maken.
  • Jouw wandelclub engageert zich om ‘Veilig op stap’ doorheen 2013 echt waar te maken. Dat kan met een volmondig ‘JA’ op het aanbod van VWF en de clubdeelname aan het gerichte aanbod.
  • Elke wandelaar engageert zich door van ‘Veilig op stap’ méér dan een jaarthema te maken. Door echt veilig op stap te gaan, telkens weer.
De aanpak 

‘Veilig op stap’ werd conceptueel vertaald naar een jaarthema. In de loop van 2013 werden 4 deelthema’s gelanceerd. De lokale afdelingen van VWF werden telkens opgeroepen om, in het kader van het deelthema, deel te nemen aan een specifieke actie. Deelname aan die actie werd beloond met één van de vier ‘Veilig op sta’-sterren.

  1. Januari 2013 - Thema 1: Zichtbaar op stap, zichtbaarheidsquiz op de nieuwjaarsreceptie en affichecampagne ‘Zichtbaar op stap’
  2. Maart 2013 – Thema 2: Op stap zoals het hoort, leeswijzers over de wegcode voor wandelaars die past in het wandelboekje voor de leden + vormingsmoment op algemene vergadering (95 aanwezigen)
  3. April 2013 – Thema 3: BOB wandelt mee, gebruiken van een sensibiliserende prijslijstkaart tijdens de lokale wandeltocht
  4. November 2013 – Thema 4: Doordacht wandelgenot, vormingsmoment ‘duurzame mobiliteit op wandelevents’ tijdens de algemene vergadering (106 aanwezigen)

Naast de concrete acties (en bijhorende sterren) heeft VWF vzw ook een jaar lang gericht gecommuniceerd over de verkeersveilige werking in hun wandelclubs. De clubs kregen informatie via de campagnewebsite, in de nieuwsbrieven en ledentijdschriften en via gerichte mailing. Elke club ontving bovendien de uitgave ‘Verkeersveilig uitpijlen’ (het uitwerken van een verkeersveilig wandelevent).

Het resultaat 

De Vlaamse Wandelfederatie (nu Wandelsport Vlaanderen) heeft 75 actieve clubs. 38 clubs (méér dan de helft) namen deel aan elk van de vier acties en werden zo een ‘4-sterren verkeersveilige wandelclub’. Vijf anderen behaalden 3 sterren en de rest 2 of minder sterren. De acht viersterrenclubs werden op de nieuwjaarsreceptie 2014 beloond met een verkeersveilig pakket…

Ik hoor hier ook niets anders dan goede commentaren over jullie, de uiteenzetting en de quiz!
Roel,
Vlaamse Wandelsportfederatie