Veilig op stap

Met je groep te voet of met de fiets op weg? Fun, maar niet altijd eenvoudig in het verkeer. SAVE-man komt daarom stevig uit de hoek! Deze superheld bezorgt begeleiding van groepen kinderen in het verkeer een stevige portie 'power' voor een veilige tocht.

Met het project Veilig Op Stap zette de projectwerking Verenigingen voor Verkeersveiligheid samen met acht Vlaamse jeugdbewegingen (Chirojeugd Vlaanderen, FOS Open Scouting, Interdiocesane Jeugddienst, Jeugdbond voor Natuur en Milieu, Jeugd Rode Kruis, KLJ, KSA, Scouts & Gidsen Vlaanderen) en de Vlaamse Dienst Speelwerk de schouders onder een preventie en educatie voor jonge jeugdleiding die vaak met groepen kinderen en jongeren op pad gaat, te voet en met de fiets.

Op diverse sporen werden tools ontwikkeld opdat die negen grote jeugdwerkkoepels heel wat materiaal in handen kregen om al hun lokale groepen te ondersteunen in het opnemen voor hun verantwoordelijkheid om veilig op stap te gaan. Op stap gaan is eigen aan dat jeugdwerk en is vooral erg plezant. Maar de koepels willen ook hun kop niet in het zand steken voor de verantwoordelijkheid die dat met zich mee brengt. Met dit project komen we daaraan tegemoet.

Inhoudelijk wordt er samengewerkt met Rondpunt vzw en (Jeugd) Rode Kruis. Heel wat andere partners ondersteunen het project: OVK vzw, Fonds Emilie Leus, …

Veilig op stap
Het doel 
 • Lokale en bovenlokale leiding van jeugdgroepen op een toegankelijke en laagdrempelige manier informeren over het hoe en wat van veilig op stap gaan met een groep kinderen en jongeren, te voet en met de fiets.
 • Lokale en bovenlokale leiding sensibiliseren om die informatie om te zetten in de praktijk.
 • Lokale en bovenlokale leiding een tool in handen geven als kapstok om veilig op stap gaan mogelijk te maken.
 • De koepels voorzien van de volgens hen wenselijke materialen en info om dit thema onder de aandacht te brengen van hun lokale groepen.
De doelgroep 
 1. Lokale leiding van de 8 bovengenoemde jeugdbewegingen in Vlaanderen (ongeveer 16 – 25 jaar) : leiding van 2500 lokale groepen en bovenlokale vrijwilligers van deze jeugdorganisaties, samen goed voor zo’n  50.000 jongeren
 2. Monitoren van de 450 speelpleinwerkingen aangesloten bij Vlaamse Dienst Speelpleinwerk
 3. Jeugdleiding van andere geïnteresseerde partners als Free-Time vzw, Kriebels en Kuren vzw,  Kazou vzw, Crefi vzw, …
 4. Ander lokaal jeugdwerk dat op 2 tijdstippen communicatie kon ontvangen via de gemeentelijke jeugdraad (inrijpoort: gemeentelijke jeugddienst)
De aanpak 
 • Uitwerking van de flow die jeugdleiding best volgt om veilig op stap te gaan met de eigen groep:
  • Goed voorbereid op weg gaan: hoe en wat
  • Veilig op weg: de verkeersregels en aanbevelingen
  • In nood: wat bij een noodgeval en wat daarna
 • Uitwerken van branding voor het project om zo nauw mogelijk aan te sluiten bij de interesses en leefwereld van de doelgroep: concept SAVEman die leiding zoveel mogelijk power mee wil geven om veilig op stap te gaan.
 • Opzetten van informatiekanaal in de vorm van een responsive website die alle nuttige en relevante info voor jeugdleiding bundelt op een overzichtelijke en makkelijk te raadplegen manier: www.veiligopstap.be
 • Uitwerken van concrete tools geïntegreerd in de website om leiding concrete nuttige zaken in handen te geven om veiligheid in de praktijk om te zetten: downloadbare fiches, checklist en invullijsten om mee te nemen op stap met de eigen groep
 • Uitwerken van communicatiemiddelen voor elk van de 9 partners om dit project te laten doorsijpelen in de eigen geledingen: posters,
 • Uitwerken van een korte activeringstool waarmee leiding in quizvorm kort stil kan staan bij de belangrijkste regels om op stap te gaan om zo de nodige kennis op te frissen: spelmodule Veilig Op Stap met bijhorende spel- en infoposter
 • Uitwerken en brengen van een uitgebreid vormingspakket van anderhalf uur voor bovenlokale en lokale leiding op provinciale vormingsmomenten.
 • Uitwerken van een kadervormingspakket te gebruiken door elk van de partners in de eigen kadervormingsploegen die jaarlijkse meerdere vormingen opzetten voor lokale leiding (waarin veiligheid overigens een vast thema is)
 • Uitwerken van een concreet middel voor lokale leiding om herkenbaar, zichtbaar en aanspreekbaar op stap te gaan: de SAVEman-cape. Dit is een groene cape met reflecterende elementen die door leiding wordt gedragen die de groep voor- en achteraan begeleidt. Binnenin de cape staan de belangrijkste afspraken om met de groep na te leven gedrukt, als geheugensteun bij de hand. De cape is uniek ontworpen voor het jeugdwerk en kan gedragen worden bij voet- en fietstochten.

De uitgewerkte producten (portaal, methodiek & materiaal) worden in de eerste plaats uitgewerkt voor de 8 jeugdbewegingspartners uit de stuurgroep, maar worden ook beschikbaar voor het brede en diverse landschap van jeugdwerk in Vlaanderen.

Het partnerschap 

In samenwerking met: Chirojeugd Vlaanderen, FOS Open Scouting, Interdiocesane Jeugddienst, Jeugdbond voor Natuur en Milieu, Jeugd Rode Kruis, KLJ, KSA, Scouts & Gidsen Vlaanderen) en de Vlaamse Dienst Speelwerk.

Inhoudelijke en financiële ondersteuning: Vlaamse overheid, Rondpunt vzw, Rode Kruis Vlaanderen, OVK vzw, Fonds Emilie Leus.

Het resultaat 
 • Zo'n 15.000 bezoekers op 1 jaar tijd voor www.veiligopstap.be
 • 6000 SAVEman-capes verspreid naar lokale groepen voor gebruik bij tochten. Dat leverde heel wat foto's op van leiding met de cape, onder meer op sociale media.
 • 10 vormingen gegeven op bovenlokale bijeenkomsten van diverse jeugdverenigingen aan groepen van telkens ca. 15 leiding/monitoren. Die vormingen worden naar inhoud, methodiek en begeleiding positief geëvalueerd.
 • 45 lokale groepen en jeugddiensten die intekenden op de samenaankoop voor extra veiligheidsmateriaal voor de eigen groep
 • verspreiding van 5.000 spelfiches en infoposters bij de quizmodule Veilig Op Stap op vraag van groepen die met de methodiek aan de slag gingen (zo'n 500 dosnloads van de methodiek)
 • aanmaak van KIJK UIT! filmpje gericht op leiding en andere weggebruikers rond Veilig Op Stap met groepen kinderen en jongeren, uitgezonden eind juni en eind juli 2015.
 • evaluatie in de schoot van de stuurgroep: positief: middelen die werden ontwikkeld zijn een echte ondersteuning voor de specifieke werking binnen de eigen beweging en werden veelal goed opgepikt door de eigen groepen, middelen stellen hen echt in staat om de eigen groepen te ondersteunen om zo veilig mogelijk op weg te gaan.
 • kadervormingsmateriaal zorgt voor doorwerking op langere termijn, want wordt nu ingezet door vormingsploegen voor de invulling van diverse animatorencursussen (geattesteerde kadervorming).

Downloads 

Anders dan superhelden zijn jongeren in het verkeer helaas niet onkwetsbaar. Hou dus in de zomermaanden rekening met extra veel jonge stappers op de weg, en geef ruim baan aan onze jeugdverenigingen. Zo maken we het verkeer samen veiliger.
Ben Weyts,
Vlaams minister voor mobiliteit
Verkeersregels zijn niet altijd even eenvoudig. Toch blijft samen op tocht gaan een belangrijk onderdeel uitmaken van het kampgebeuren. Want samen stappen of fietsen, dat is en blijft gewoon leuk!
Leen,
Chiro Vlaanderen