'Ik wandel veilig' in de wandelsport

Begin 2012 lanceert de wandelsportfederatie Aktivia (vandaag 'Wandelsport Vlaanderen') de campagne ‘Ik wandel veilig’. Aktivia nam verkeersveiligheid daarmee als thema structureel op in haar kwalitatieve werking.
Ik wandel veilig

In een eerste fase (2012) werd door de federatie actief ingezet op het bewerkstelligen van een breed draagvlak (bij clubs én leden) voor het thema en de bijhorende campagne. In 2013 werden de clubs heel concreet ondersteund met enkele tools om een verkeersveilige werking uit te bouwen. In 2014 worden nog nieuwe stappen gezet. Tijdens wandelevents worden de vele duizenden aanwezigen aangesproken om zich veilig en verantwoord in het verkeer te begeven en de campagne ook zelf mee uit te dragen.

Het doel 

De wandelsport wil actief werk maken van een blijvende bewustmaking. Een goed verloop van hun sport op de weg is afhankelijk van respect voor de regels en voor de andere weggebruikers.

De doelgroep 

Wandelclubs en hun wandelaars (ruim 1 miljoen per jaar).

De aanpak 

Mascotte Vic, het gezellige maar vooral attente wandelaartje, neemt de federatie, clubs en al hun wandelaars mee op tocht langs drie deelthema’s. Met ‘Ik wandel waar het hoort’ worden de verkeersregels opgefrist. ‘Ik let op’ roept op tot een preventieve en bewuste houding op de weg. ‘Ik val op’ zet de wandelaar dan weer aan om zich zichtbaar te maken in het verkeer. Zo maakt de campagne van verkeersveiligheid een structureel onderdeel van de dagelijkse werking van club en wandelevent.

Aktivia heeft al haar kanalen ingezet om leden en clubs te overtuigen van het belang van verkeersveiligheid: de site www.ikwandelveilig.be,  inhoudelijke bijdragen in het tijdschrift ‘Gezond op Stap’ voor alle Aktivia-leden (verspreide oplage 25.000), de digitale nieuwsbrief, het promoten van fluo en reflecterende kledij in de webshop en de blijvende aanwezigheid van de campagne op wandelevenementen (met banners en roll-ups op provinciale en lokale tochten maar ook met een buttonactie (10.000 verspreide buttons) op de Nationale Wandeldag 2013)

De stickercampagne ‘Ik rem voor wandelaars’ riep breed op tot wederzijds respect. Via het ledentijdschrift en bijkomende aanvragen werden 30.000 stuks verspreid. Aan de stickers werd een wedstrijd verbonden die heel wat bijval kreeg.

Het partnerschap 

Een samenwerking van: Aktivia vzw (nu Wandelsport Vlaanderen) en Verenigingen voor Verkeersveiligheid

Met de steun van: de Vlaamse overheid, Sport & Verkeer

Het resultaat 

In 2014 werden 475 wandelaars (81% als lid van Aktivia) online bevraagd. De wegcode blijkt vrij goed gekend. 75% van de respondenten duidt de naam van de campagne ‘Ik wandel veilig’ correct aan, 88% kent het campagnelogo. De campagne werd het meest opgemerkt via het tijdschrift Gezond Op Stap (57%). Ook de buttonactie NWD (39%), de website (36%), de stickeractie ‘Ik rem voor wandelaars (31%) en het eigen clubblad (28%) hebben voor de nodige bekendheid gezorgd. Slechts 9%  van de wandelaars gaf aan de campagne nooit opgemerkt te hebben.  Bij de open vraagstelling naar de eigen ervaringen in het verkeer verwijzen veel antwoorden toch nog steeds naar (andere) wandelaars die zich niet aan de regels houden. Ook de combinatie van recreatieve evenementen voor wandelaars en fietsers blijkt soms voor conflictsituaties te zorgen.

Wie veilig wandelt respecteert zichzelf en de wandelsport en werkt mee aan een veiliger verkeer voor iedereen.
Kristof,
Wandelsport Vlaanderen