Houd de teugels in handen

Veilig paardrijden op de openbare weg

Bij verkeersveiligheid denk je waarschijnlijk niet meteen aan paarden, maar ook ruiters maken regelmatig gebruik van de openbare weg. Binnen de sector paardensport bleken de drie potentiële partners voor het opzetten van een actie meteen allen bereid om samen te werken: Landelijke Rijverenigingen vzw, Vlaamse Liga Paardensport en Paardenpunt Vlaanderen. De aandacht voor veiligheid in het verkeer en zichtbaarheid was er niet onbestaande, maar dateerde alweer van 2013. Het enthousiasme en de inzet waren groot, wat resulteerde in drie mooie acties.

Poster val op

Goed geëquipeerd de weg op!

De eerste actie loopt van 1 november tot 1 december 2015 en zet, in de donkere maanden, in op zichtbaarheid in het verkeer. Elk van de 3 partners gebruikt alle mogelijke communicatiekanalen om met tekst en beeld ruiters warm te maken om voldoende zichtbaar op pad te gaan. De communicatie wordt geflankeerd door een kleine quiz bestaande uit 3 inhoudelijke vragen. Uit 410 inzendingen worden per federatie 3 winnaars getrokken die een pakket zichtbaarheidsmateriaal voor hun club winnen en daarbovenop krijgen ook nog eens 3 individuele winnaars een klein pakketje toegestuurd.

Heb jij de teugels in handen?

Van 25 februari tot 25 april 2016 loopt de tweede, grotere actie rond de diverse aspecten van veilig op weg zijn te paard. Een posteractie brengt 7 belangrijke situaties voor ruiters in het verkeer onder de aandacht, met bijhorende rebuswedstrijd en flankerende communicatie. De lancering gebeurt tijdens de Flanders Horse Expo in Gent op 25-27 februari 2016. Uit 1191 inzendingen worden 6 clubwinnaars en 6 individuele winnaars geloot die een uitgebreid prijzenpakket in ontvangst nemen.

Poster Paardensportactie

Gebruikersconflicten

De paardensportfederaties geven aan dat het beoefenen van hun sport op de openbare weg steeds moeilijker wordt. Een gelijkaardige klacht horen we de voorbije jaren ook bij andere partners. VVV besluit een aantal sportfederaties te bevragen, en de frustraties worden in die gesprekken bevestigd. Een eerste stap naar een gezamenlijke actie rond deze gebruikersconflicten is reeds gezet met een rondetafelgesprek op 16 februari 2016 met de enthousiaste betrokkenheid van 12 vertegenwoordigers van 11 verschillende sportorganisaties: recreatieve federaties, unisportfederaties én Sport Vlaanderen zaten mee rond de tafel.

Het doel 

Een minder bekende gebruikersgroep van de openbare weg 'in the picture' plaatsen en aandacht geven aan hun specifieke ervaringen bij het gebruik van de openbare ruimte.

De doelgroep 

Individuele ruiters en clubs, evenals fokkerijen en manèges.

Het opzet 

Posteracties die tijdens de donkere maanden inzetten op zichtbaarheid, en tijdens het voorjaar inzetten op specifieke regels voor ruiters in het verkeer. Steeds gekoppeld aan een wedstrijdelement om het bereik te vergroten.

De aanpak 

Verspreiding via de federaties en via Paardenpunt Vlaanderen. Gebruik van hun eigen specifieke media, zoals website en Facebook.

Het partnerschap 

Samenwerking met: Landelijke Rijverenigingen, Vlaamse Liga Paardensport en Paardenpunt Vlaanderen

Met steun van: Netwerk Duurzame Mobiliteit & Vlaamse Overheid

Het resultaat 

410 inzendingen bij de eerste actie, 1143 inzendingen bij de tweede actie, en een overkoepelend thema van gebruikersconflicten waar de brede sportsector rond wil werken.

Ik heb vandaag jullie website ontdekt en vond deze super interessant! Ik heb hem dan ook meteen gedeeld op onze Facebookpagina en onze website.
Angelique Bekaert, secretaris
LRV Levade Erpe-Mere