2016, terugblik op zes jaar VVV

Na zes jaar Verenigingen Voor Verkeersveiligheid kwam midden maart 2016 het onverwachte bericht dat de Vlaamse overheid 'Verenigingen voor Verkeersveiligheid' niet langer zal ondersteunen. Zonder die steun moeten we andere keuzes maken, daar moeten we even wat tijd voor nemen. Wat we wél al weten is dat we onze doelstelling, namelijk verenigingen ondersteunen om langdurig in te zetten op een veiliger en duurzaam verkeer, niet zomaar verloren laten gaan. Meer dan de helft van de Vlamingen is lid van een vereniging! Drie en een kwart miljoen Vlamingen maken samen dat diverse verenigingsleven. De werking van VVV bewijst dat vele verenigingen en organisaties, mits de juiste ondersteuning, bereid zijn om hun mobiliserende kracht mee in te zetten voor verkeersveiligheid.

ALVAST TIJD VOOR EEN TERUGBLIK...

Verenigingen voor Verkeersveiligheid wist door hun bijzondere aanpak de bereidheid van liefst vijfentwintig organisaties voor veiliger verkeer te activeren. Maatwerk heeft geresulteerd in het bereik van meer dan 6.000 lokale afdelingen, samen goed voor het direct aanspreken van ruim 500.000 leden of vrijwilligers. De impact reikt ongetwijfeld nog een stuk verder.

VVV is een verhaal van vele vruchtbare projecten op maat met en voor: LBV West-Vlaanderen, S-Plus Leuven, A Place To Live, Pasar, Wielerbond Vlaanderen, KLJ, Aktivia en de Vlaamse Wandelsportfederatie (nu Wandelsport Vlaanderen), tal van lokale ouderenverenigingen en dienstencentra, IJD jongerenpastoraal, JNM, SK Berlare, de gemeente Berlare en haar lokale jeugd- en sportverenigingen, de Gezinssportfederatie, Sporta, Chirojeugd Vlaanderen, de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk,  KSA, FOS Open Scouting, de Vlaamse Sportfederatie, OKRA Sport, Vlaamse Atletiekliga, Scouts en Gidsen Vlaanderen, Danspunt en Jeugd Rode Kruis.

 

citaat

“De aanpak van VVV is heel constructief, open én met respect voor de organisatie en haar leden. Chapeau! Een dikke merci!” Sophie Cools (Directeur Sport Vlaamse Sportfederatie)

“VVV is zo’n zeldzame organisatie die de jeugdwerkmethodiek begrijpt én erin slaagt die succesvol te gebruiken voor een moeilijk thema als verkeersveiligheid. (…) Jammer dat deze expertise en goesting verloren dreigt te gaan.” Christoph Elaut (Coördinator Productontwikkeling, Vlaamse Dienst Speelpleinwerk)

“Een verkeersveilige insteek afgestemd op en specifiek voor onze werking. Als sportieve vzw kan je niet beter wensen!” Liesbeth Uyttersprot (Sporttechnisch verantwoordelijke, Gezinssportfederatie)

“Het grote voordeel van de samenwerking met VVV was dat jullie op maat van onze organisatie hebben gewerkt. (…) Jammer dat het moet stoppen (…) want zo ontstaat er wel degelijk een leemte.” Willem Boon (HR medewerker, Pasar vzw)

Maar VVV is ook een verhaal van samenwerken, in alle vormen en te veel om op te noemen: